Kvalita a důvěryhodnost

Nabízíme individuální přístup a plný časový servis. Reference potvrzují kvalitu našich služeb. Základní hodnoty jako důvěra, spolehlivost, kvalita služeb a další považujeme za naprostou samozřejmost. Na rozdíl od globálních konkurentů vám můžeme nabídnout individuální přístup a plný časový servis. Dbáme na maximální spokojenost našich klientů a díky tomu máme ta nejlepší doporučení.

 

Důvěryhodnost Spolehlivost Kvalita a rozsah služeb
nejpřísnější systém kontroly našich zaměstnanců v ČR dlouhodobě udržovat ty nejlepší a nejspolehlivější zaměstnance pro danou zakázku poměr cena/výkon
na trhu od roku 1997 100% krytí odpovědnosti nejmodernější technologie
reference pouze prověření zaměstnanci jsme poskytovatel náhradního plnění
soustavné vzdělávání pracovníků certifikace poskytujeme služby v rámci celé ČR

 

Našim zákazníkům poskytujeme léty prověřené a zdokonalené systémy řízení, díky nimž jsme schopni nabídnout vysokou kvalitu služeb a maximální přidanou hodnotu.

K naší práci přistupujeme zcela systematicky za přísného dodržování osvědčených pracovních postupů a systémů:

 

Náš pracovní postup Popis
Systém řízení lidských zdrojů umožňuje vybírat a dlouhodobě udržovat ty nejlepší a nejspolehlivější zaměstnance pro danou zakázku
Systém řízení zakázky zajišťuje její bezproblémový a plynulý chod včetně účinného řešení mimořádných a krizových situací
Vícestupňový kontrolní systém dohlíží na precizní dodržování smluvně dohodnutých výkonů a spokojenost zákazníka s poskytovanými službami
Systém kvality podložen certifikáty a osvědčeními v oblasti kvality řízení, jakosti a enviromentálního managementu

 

 

Systém řízení lidských zdrojů

Ve skupině CLEANCAT velmi pečlivě dbáme na výběr, zaškolení, průběžné vzdělávání i účinnou kontrolunašich zaměstnanců. 

Mnoha lety praxe prověřený systém náboru vyzkoušených agenturních pracovníků bez záznamu v rejstříku trestů spolu s výhodnými mzdovými, sociálními a pracovními podmínkami včetně motivačních programů, s sebou přináší stabilní pracovní základnu a v rámci oboru velmi nízkou fluktuaci zaměstnanců.

Na počátku zakázky standardně aplikujeme metodu tzv. přetlaku zaměstnanců, kdy je jejich počet s ohledem na objem zakázky výrazně naddimenzován. Kromě lepšího servisu v samém počátku zakázky tak naši klienti mají jistotu, že její samotnou dlouhodobou realizaci budou vykonávat ti pracovníci, kteří se nejlépe osvědčili.

Kromě úvodního zaškolení jsou naši zaměstnanci pravidelně vzděláváni v oblasti nejnovějších úklidových technologiích za účelem neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb. Školení provádějí špičkoví odborníci předních světových výrobců chemie, úklidových a dalších souvisejících technologií, což nám umožňuje udržovat celoevropský standard v oblasti úklidových a dalších podpůrných služeb.

Kvalita poskytovaných služeb je kromě kontroly samotnými zaměstnanci zajišťována rovněž vícestupňovým kontrolním systémem, a to jak na operativní úrovni, tak i na úrovni vedení společnosti.

Systém řízení zakázky

Na samém počátku je důsledné zaškolení a seznámení všech pracovníků s danými pracovními úkoly, potřebami a cíli zákazníka. Současně jsou zaměstnanci - s ohledem na charakter realizovaných činností - vybaveni špičkovými technologiemi. Aplikován je systém organizace práce včetně sestavení pracovních manuálů a objektových knih středisek, které umožňují, ať již v případě mimořádných událostí, dovolených nebo nemoci snadnou zastupitelnost a kontrolu tak, aby v každém případě zůstala zachována kvalita poskytovaných služeb. Ta je standardně monitorována vícestupňovým kontrolním systémem.

Nedílnou součástí efektivního řízení zakázky je rovněž systém pravidelného předávání prací spočívající v evidenci záznamů spokojenosti zákazníka a zpráv jednání se zákazníkem, které stvrzují, že je zakázka vykonávána bez závad a v maximální kvalitě. V opačném případě dochází k okamžité nápravě a odstranění zjištěného nedostatku. Za tímto účelem jsou zákazníkům neustále k dispozici směnový předák a objektový vedoucí.

Na jakékoli změny v rozsahu nebo četnosti úklidových prací a dalších víceprací jsme schopni okamžitě reagovat a v co nejkratším čase přistoupit k jejich realizaci.

Vícestupňový kontrolní systém

Kvalita poskytovaných služeb je nepřetržitě monitorována pomocí vícestupňového kontrolního systému. Pracovníci úklidu jsou v reálném čase kontrolováni směnovými předáky a rovněž denní kontrolní činností objektových vedoucích, kteří jsou připraveni okamžitě řešit mimořádné požadavky a podněty ze strany zákazníků.

Nedílnou součástí kontrolního systému jsou nezávislé kontroly vedením společnosti prostřednictvím aplikačních specialistů. O prováděných kontrolách jsou pořizovány záznamy.

Systém kvality

Žádné certifikace ani členství v nejrůznějších asociacích samy o sobě nezaručují kvalitu poskytovaných služeb. Kromě uvedených systémů řízení lidských zdrojů, zakázek i kontroly (a v první řadě automatické kvality samotné práce našich zaměstnanců) jsme v roce 2001 zavedli rovněž integrovaný systém řízení managementu. I tímto způsobem chceme garantovat nejen vysokou úroveň řízení, ale rovněž naši odpovědnost k životnímu prostředí.

Pochlubit se můžeme řadou certifikátů a ocenění.