CZ
EN SK

Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance

Naše společnost nabízí zaměstnání lidem mladým i starým, se vzděláním i bez vzdělání. Všem, co chtějí a mají chuť pracovat. Máme mezi námi osoby se zdravotním postižením, které zapojujeme do pracovního procesu dle jejich zdravotního stavu a možností. Dáváme jim rovnocennou možnost uplatnění na trhu práce a zapojení se do produktivního života.

Zaměstnance pavidelně proškolujeme a motivujeme, aby tvořili stabilní, vysoce profesionální tým.

Nedílnou součástí motivace zaměstnanců je mimo jiné vyhodnocení nejlepšího zaměstnance měsíce, který získá finanční odměnu a současně vyhodnocujeme nejlepšího zaměstnance roku, který je taktéž  finančně odměněn.

Máme také tzv. "Věrnostní program" což znamená, že stabilní dlouhodobě pracující zaměstnanci jsou odměňováni finanční odměnou za odpracovaná léta v naší společnosti.

Chcete být součástí našeho týmu?

 

Členství v Komoře zaměstnavatelů zdravotně postižených

Naše společnost se v červenci roku 2012 stala řádným členem Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených. Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených sdružuje firmy z celé republiky zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Členství nám umožňuje bližší komunikaci, výměnu poznatků, a podávání návrhů pro jednání se státními orgány. Touto cestou se podílíme na tvorbě a úpravách obecně závazných norem týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Umožňuje nám to daleko lépe vytvářet podmínky pro práci OZP. Hledání dalších možností, jak tyto lidi zapojit do pracovního procesu, bez toho aniž by pocítili svůj hendikep.

Jsme poskytovatelem náhradního plnění.