Naše certifikáty

Disponujeme řadou certifikací.

Kvalitu poskytovaných služeb zaručují i naše certifikace. Pochlubit se můžeme následujícími certifikáty a osvědčeními:

  • systém mamagementu kvality ISO 9001:2015
  • systém environmentálního managementu ISO 14001:2015
  • systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001:2018
  • osvědčení NBÚ pro stupeň „Vyhrazené“ osvědčující, ekonomickou stabilitu a bezpečnostní spolehlivost subjektu, který je schopen zabezpečit ochranu utajovaných skutečností

Certifikovány byly tyto činnosti:

  • úklidové služby
  • bezpečnostní služby

Integrovaný systém managementu jakosti a systém environmentálního managementu byl poprvé certifikován v naší společnosti již v roce 2002. V rámci neustálého zlepšování byl v naší společnosti v roce 2011 certifikován i systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001:2018.

Zavedení a funkčnost integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu chápeme jako nástroj k dosažení takové úrovně řízení a činnosti firmy, která nám umožňuje plnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků a současně i jako příspěvek naší společnosti k ochraně životního prostředí.

Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf CLEANCAT - certifikáty 1,2 MiB
.pdf CORA - certifikáty 1,2 MiB
.pdf ESSAT - certifikáty 1,2 MiB
.pdf Politika kvality CLEANCAT GROUP 186,7 KiB