Uklidové služby - vytírání podlahy

Správný čas na jarní úklid

Délka čtení: 1 min., 56 sec.

Nejen v domácnostech, ale i v areálech průmyslových podniků nebo třeba v okolí železničních tratí nyní začali pracovníci společnosti HPF CleanCat provádět důkladný úklid po skončení zimního období. Ten spočívá především ve vyčištění chodníků, komunikací a ostatních ploch od veškerých kusových nečistot i například posypového materiálu - a to včetně jeho likvidace.

Nejen v domácnostech, ale i v areálech průmyslových podniků nebo třeba v okolí železničních tratí nyní začali pracovníci společnosti HPF CleanCat provádět důkladný úklid po skončení zimního období. Ten spočívá především ve vyčištění chodníků, komunikací a ostatních ploch od veškerých kusových nečistot i například posypového materiálu - a to včetně jeho likvidace.

Jarní úklid patří v portfoliu HPF CleanCat mezi specializované úklidové práce realizované nad rámec standardních úklidových služeb. Zařadit mezi ně dále můžeme například odstranění graffiti (včetně provádění antigraffitických nátěrů) nebo úklid sněhu spolu s  kompletní zimní údržbou areálů.

Kromě uzavřených areálů však provádí HPF CleanCat i speciální úklid pro Správu železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství Ostrava. Týká se úklidu a vyčištění pozemků kolem železničních tratí, které jsou ze zcela nepochopitelných důvodů tradičním místem černých skládek, na které lidé přes zimu navezou skutečně leccos – komunální odpad, suť, železo, ale také například velké množství nebezpečného odpadu. Kromě estetického vzhledu pozemků kolem tratí tak má úklid tohoto odpadu i velmi důležitou roli z hlediska možných ekologických a bezpečnostních dopadů.

Vzhledem k tomu, že se v letošním roce mrazy a nečekaná sněhová nadílka dostavily až ke konci března a pokračovaly dále přes Velikonoce, nastává plná sezóna speciálních úklidových prací po zimním období právě nyní.


Archiv novinek