Uklidové služby - vytírání podlahy

Rok 2013: přelomový a úspěšný

Délka čtení: 2 min., 19 sec.

Uplynulý rok byl pro naši společnost bezpochyby jedním z nejvýznamnějších. Po 16 letech změnila své jméno i vizuální podobu. Mnohem důležitější je však skutečnost, že ve složité situaci na trhu úklidových a dalších souvisejících služeb splnila veškeré své obchodní i hospodářské cíle.

Uplynulý rok byl pro naši společnost bezpochyby jedním z nejvýznamnějších. Po 16 letech změnila své jméno i vizuální podobu. Mnohem důležitější je však skutečnost, že ve složité situaci na trhu úklidových a dalších souvisejících služeb splnila veškeré své obchodní i hospodářské cíle.

Fúze společností HPF Clean a ES Facility Management v polovině loňského roku znamenala nejen nový název HPF CleanCat, ale zejména nové plány do budoucna zaměřené na expanzi na celé území České republiky, ale i do příhraničních oblastí Slovenska a výhledově i Polska.  Plány pro loňský rok však rozhodně nezůstaly jen na papíře. Více než desítka nových zakázek v oblasti úklidových služeb v České republice i na Slovensku představuje dobrý základ dlouhodobé expanze. I díky těmto akvizicím jsme zakončili rok 2013 úspěšně a splnili jak finanční plán, tak i plánovaný zisk. Obchodní úspěchy na Slovensku pak vyústily ve vznik samostatné pobočky, jejímž prostřednictvím chceme ještě více proniknout na zdejší trh.

I v letošním roce chceme dále pokračovat v nastoupeném trendu a plně využít potenciálu, který nově vzniklá společnost získala. Kromě etablování se a rozšíření působnosti na slovenském trhu hodláme dále upevňovat naši pozici na celém území České republiky a v obou zemích usilovat o další významné zákazníky. Samozřejmě, že při tom nezapomínáme ani na ty stávající, kterým chceme poskytovat stále jen ty nejlepší služby.

Do roku 2014 přejeme všem našim současným i potenciálním zákazníkům nejen pracovní, ale i osobní úspěchy, štěstí a samozřejmě zdraví. K pohodě v roce 2014 se vynasnažíme přispět i  našimi profesionálními službami, tak jak tomu bylo v roce uplynulém. Velký dík patří v této souvislosti samozřejmě i všem našim zaměstnancům, kteří se o úspěch v nelehkém roce 2013 společnými silami zasloužili.


Archiv novinek