Uklidové služby - vytírání podlahy

Od začátku prázdnin s novými zákazníky – Bontaz Centre a Unigeo

Délka čtení: 1 min., 54 sec.

Skupina HPF CleanCat nadále posiluje svoji pozici na trhu úklidových a dalších doplňkových služeb ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Nejnověji se tak stalo k 1. červenci letošního roku, kdy rozšířila portfolio svých zákazníků o společnosti Bontaz Centre u Velké Dobré na Kladensku a Unigeo v Ostravě – Hrabové.

Skupina HPF CleanCat nadále posiluje svoji pozici na trhu úklidových a dalších doplňkových služeb ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Nejnověji se tak stalo k 1. červenci letošního roku, kdy rozšířila portfolio svých zákazníků o společnosti Bontaz Centre u Velké Dobré na Kladensku a Unigeo v Ostravě – Hrabové.

Bontaz Centre působí v oblasti automobilového průmyslu a zaměřuje se především na výrobu komponentů motorových vozidel jako například vstřikovacích trysek a odvzdušňovacích ventilů. HPF CleanCat zde prostřednictvím své dceřiné společnosti ESSAT CZ zajišťuje kompletní úklid výrobní haly, kancelářských prostor, zázemí i šaten. Kromě úklidových služeb, které zahrnují dvakrát ročně i mytí oken, však patří do výčtu vykonávaných činností rovněž manipulace s veškerými odpady a v neposlední řadě také údržba a sečení zeleně

v přilehlém areálu. Všechny práce pro společnost Bontaz Centre jsou pak vykonávány v režimu náhradního plnění.

Ve společnosti Unigeo, která se zabývá širokým rozsahem činností v oblasti geologie, těžby ložisek nerostných surovin, geotechnických, stavebních, vrtných nebo laboratorních prací, provádí HPF CleanCat veškeré pravidelné úklidové služby v kancelářských prostorách, zázemí, šatnách a také laboratořích. I v Unigeu je součástí služeb dvakrát do roka mytí oken.

I tyto nejnověji získané zakázky tak potvrzují správnost cesty, na kterou se skupina HPF CleanCat před rokem vydala s cílem posílit svoji pozici v Moravskoslezském kraji a výrazněji expandovat do ostatních krajů v rámci celé České republiky. 


Archiv novinek