Uklidové služby - vytírání podlahy

HPF CleanCat přispěla k úspěšnému zvládnutí auditu ve společnosti ITT

Délka čtení: 2 min., 0 sec.

Vysokou kompetenci v dodávkách komplexních úklidových služeb pro průmyslové podniky opět prokázala společnost HPF CleanCat. I díky kvalitě běžného úklidu a speciálních úklidových služeb - jako například čištění technologií - získal její zákazník, firma ITT, novou zakázku pro jeden z nejnáročnějších subjektů na trhu – BMW.

Vysokou kompetenci v dodávkách komplexních úklidových služeb pro průmyslové podniky opět prokázala společnost HPF CleanCat. I díky kvalitě běžného úklidu a speciálních úklidových služeb - jako například čištění technologií - získal její zákazník, firma ITT, novou zakázku pro jeden z nejnáročnějších subjektů na trhu – BMW.

Na základě úspěšného auditu, který se uskutečnil počátkem listopadu, došlo k uzavření smlouvy mezi společnostmi BMW a ITT, která tak může dále rozšířit svoji výrobu. Vzorný pořádek v celé budově i čistota strojů a jejich bezprostředního okolí měla dle zástupců ITT jednoznačně pozitivní vliv na průběh auditu: „Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům firmy HPF CleanCat, kteří nemalou měrou přispěli k úspěšnému průběhu auditu,“ řekl Václav Zdráhala, Facility Engineer společnosti ITT. Jeho slova potvrdil i Dalibor Červený, Plant Manager ITT: „Poděkování všem zaměstnancům HPF CleanCat je zcela na místě. Za výkon, který při auditu předvedli, si ho plně zaslouží.“

HPF CleanCat má dlouhodobě mimořádné postavení v oblasti úklidových služeb pro průmyslové podniky, speciálně pak v oblasti automobilového průmyslu. Průběh auditu ve společnosti ITT pak potvrdil, že poskytování kvalitních úklidových služeb je nedílnou součástí výrobního procesu jakéhokoli průmyslového podniku.

ITT Holdings je úspěšná nadnárodní společnost se zastoupením ve více než 35 zemích světa s rozsáhlým a neustále se rozrůstajícím portfoliem zákazníků, jak ostatně dokládá i aktuální navázání spolupráce s BMW v ostravském závodě.


Archiv novinek