Uklidové služby - vytírání podlahy

ESSAT CZ nově sociálním podnikem

Délka čtení: 1 min., 52 sec.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oficiálně uznalo ESSAT CZ, dceřinou společnost HPF CleanCat, sociálním podnikem. Díky tomuto kroku nyní může ESSAT CZ čerpat dotace z EU fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období let 2014 – 2020.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oficiálně uznalo ESSAT CZ, dceřinou společnost HPF CleanCat, sociálním podnikem. Díky tomuto kroku nyní může ESSAT CZ čerpat dotace z EU fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období let 2014 – 2020.

Díky tomu, že ESSAT CZ dlouhodobě zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených osob, je na trhu již zavedenou firmou poskytující náhradní plnění společnostem s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost a přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením, přičemž nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu.

K tomu, aby byl podnik uznán jako sociální  a mohl tak v tomto smyslu čerpat dotace z fondů EU, však musí splňovat řadu dalších podmínek. Kromě příslušného minimálního počtu zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců (nejen se zdravotním hendikepem, ale třeba i osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo pečující o osobu blízkou), se jedná například o reinvestování většiny zisku do dalšího rozvoje podniku nebo orientaci na lokální komunitu a využívání místních zdrojů. 

Sociální začleňování a s tím související podpora sociálního podnikání je jednou z priorit Evropské unie ve stávajícím programovém období. Díky tomu mohou sociální podniky čerpat z IROP prostředky mimo jiné na pokrytí nákladů na nákup technického vybavení firmy a zlepšovat tak svoje konkurenční postavení na trhu. V případě společnosti ESSAT CZ se konkrétně jedná například o možnost zakoupení vlastní výrobní technologie – tryskač suchého ledu, který si nyní byla nucena pouze pronajímat. 


Archiv novinek