Uklidové služby - vytírání podlahy

Držíme krok s novými technologiemi

Délka čtení: 45 sec.
Držíme krok s novými technologiemi

Držíme krok s novými technologiemi

Skupina CleanCat uspěla i v těžké covidové době a díky svým standardům, principům a s pomocí svých pracovníků, prošla celým rokem 2020 a částí roku 2021 v postupném růstu a udržení stávajících zakázek.

S novým rokem 2021 se skupina CleanCat pokouší aplikovat pro své významné obchodní partnery inovace v oblasti úklidových služeb.

Jedná se o robotizaci strojního mytí podlahových ploch výrobních závodů.

V současné době probíhá zkušební provoz těchto robotických mycích automatů na několika místech a technici společnosti CleanCat, společně s vedením společnosti vyhodnocují data z provozu.

Další inovací je zkušební provoz elektronické evidence úklidu s novým softwarem. I zde shromažďujeme data a vyhodnocujeme efektivitu tohoto projektu.