Uklidové služby - vytírání podlahy

Dovolené kvalitu úklidových prací neohrozí

Délka čtení: 2 min., 26 sec.

Nástup léta a školních prázdnin s sebou přináší i období dovolených, které během července a srpna každoročně čerpá většina našich zaměstnanců. Požadavek je to zcela pochopitelný, nicméně i v době vrcholícího léta se koloběh úklidových a dalších souvisejících prací pro zákazníky HPF CleanCat nezastaví. Ti však žádnou změnu v rozsahu a kvalitě služeb rozhodně nezaznamenají.

Nástup léta a školních prázdnin s sebou přináší i období dovolených, které během července a srpna každoročně čerpá většina našich zaměstnanců. Požadavek je to zcela pochopitelný, nicméně i v době vrcholícího léta se koloběh úklidových a dalších souvisejících prací pro zákazníky HPF CleanCat nezastaví. Ti však žádnou změnu v rozsahu a kvalitě služeb rozhodně nezaznamenají.

Jedním ze základních atributů veškerých služeb HPF CleanCat je jejich spolehlivost a stálá vysoká kvalita, která musí být udržena nejen při běžném provozu, ale i v případě mimořádných nebo dokonce krizových situací. Jejich rychlé a efektivní zvládání je však možné jen díky zavedení a léty praxe ověřených a zdokonalených systémů řízení.

Pro zvládání standardních a zejména mimořádných situací, ať již zcela neočekávaných (nemoci, nepředvídatelné úklidové práce) nebo plánovaných (dovolené, připravované úklidové práce většího rozsahu), je klíčový systém řízení zakázek. Ten kromě seznámení se s konkrétními pracovními úkoly a využívanými technologiemi zahrnuje i naprosto přesný systém organizace práce na daném pracovišti, a to včetně sestavení detailních pracovních manuálů a objektových knih středisek, které umožňují za jakýchkoli okolností zajistit snadnou zastupitelnost klíčových pracovníků i řadových zaměstnanců tak, aby kvalita služeb zůstávala stále na vysoké úrovni.

Osvědčeným pomocníkem pro zvládaní jakýchkoli problémů je rovněž systém pravidelného předávání prací včetně evidence záznamů spokojenosti zákazníka a zpráv jednání se zákazníkem. Směnový předák a objektový vedoucí jsou tak s danou zakázkou vždy podrobně seznámeni a na jakékoli případné mimořádnosti maximálně připraveni.

Díky našim zkušenostem a nastaveným mechanismům při řízení zakázek věříme, že ani v letošním roce se žádný kvalitativní výkyv u žádného zákazníka konat nebude. 


Archiv novinek