REALIZUJEME VZDĚLÁVÁNÍ PŘES PROJEKT EVROPSKÉ UNIE


Zaměstnance pravidelně proškolujeme a motivujeme, aby tvořili stabilní, vysoce profesionální tým.

Aktuálně realizujeme vzdělávání prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Více o projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013294   

Datum zahájení: 1.3.2020

Datum ukončení: 30.6.2023

Společnost ESSAT CZ s.r.o. realizuje v období od 1.3.2020 do 30.6.2023 projekt Vzdělávání zaměstnanců ESSAT.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Prioritní osou je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Investiční prioritou je pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám.

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Podporované oblasti vzdělávání:

•    Měkké a manažerské dovednosti

•    Jazykové vzdělávání

•    Technické a jiné odborné vzdělávání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Propagace projektu Vzdělávání