Tryskání suchým ledem

Vysoce účinná a zároveň šetrná metoda čištění různých povrchů (kov, dřevo i kámen) od barev, olejů, biologických nánosů nebo prachu, s širokým rozsahem použití v průmyslu, dopravě, stavebnictví, energetice, potravinářství i farmacii; velkou výhodou je i maximální zkrácení odstávky čištěného zařízení, a to bez použití jakýchkoli chemikálií či hořlavin.

CO NABÍZÍME

Princip a výhody čištění peletami

Pelety suchého ledu o teplotě -78°C jsou tlakovým vzduchem vysokou rychlostí směřovány na znečištěný povrch.

 

Efekty působení pelet na znečištěný povrch:

 • Teplotní šok - vlivem nízké teploty proudu pelet dochází ke zkřehnutí a smrštění vrstvy znečištění a jejímu snadnějšímu odloučení od základního materiálu.
 • Kinetická energie velmi rychle letících pelet (až 500 m/s) způsobí tříštění a odstranění vrstvy znečištění.
 • Nárazem se pelety přemění na plynný oxid uhličitý, čímž se objem proudu zvětší až 700 krát. Tento proces způsobí, že se póry v čištěném materiálu rozšiřují a jeho odstranění je snazší.

Výhody čištění peletami CO2

Čištění suchým ledem bylo vyvinuto jako alternativní, k životnímu prostředí naprosto šetrná a rychlá metoda čištění, na rozdíl od tradičních metod, užívajících chemikálie jako rozpouštědla, alkálie, abrazivní nástroje jako kartáče či škrabky, vodu nebo tryskání abrazivními materiály. Při použití tradičních metod vzniká vždy sekundární odpad (znečištěné chemikálie, voda, písek ...), jejichž likvidace je obtížná a nákladná.

Systém CRYONOMIC nabízí následující výhody:

 • Je šetrný k životnímu prostředí, odstraňuje silně přilnavé vrstvy znečištění bez vzniku druhotného odpadu.
 • Zařízení jsou kompaktní a mnohostranně využitelná. Používají se přímo v objektu, kde má být čištění provedeno.
 • Šetří čas. Výrazně zkracuje dobu čištění tím, že eliminuje potřebu rozebírat a znovu sestavovat strojní části.
 • Je neabrazivní ve srovnání s tryskáním pískem, sodou, ocelovými kuličkami apod.
 • Čištění suchým ledem může být použito i tam, kde voda písek, nebo jiné čistící prostředky nejsou povoleny.

Aplikace při čištění strojů a výrobních linek

Stroje:

 • polygrafické stroje a zařízení
 • elektrické rozváděče (i pod napětím)
 • tavící a lepící stroje
 • protlačovací stroje
 • vulkanizační lisy
 • kopírovací stroje
 • stroje na výrobu a potisk netkaných textilií

Výrobní linky:

 • průmyslové pece
 • svářecí automaty
 • zásobníky na cukr
 • jádra forem
 • montážní linky
 • transportní linky

Formy:

 • odlévací hliníkové a ocelové formy
 • vulkanizační formy
 • epoxidové formy
 • pekárenské formy
 • vstřikovací formy na plasty
 • protlačovací formy
 • formy na PUR pěnu
 • formy na PET láhve

Používáme špičkové tryskací zařízení

Tryskací zařízení Cryonomic Typ COB62+

je vysoce výkonný tryskací stroj určený pro rychlý a efektivní servis. Vyniká nízkou spotřebou tryskacího materiálu, stlačeného vzduchu a velmi dobrou pohyblivostí mezi stávajícím zařízením instalovaným v halách. Standardně je vybaven pneumatickým oklepem, má kompletní ovládání tryskacího tlaku a množství pelet na ovládacím panelu, vlastní diagnostiku. Na TZ je použito několik patentů. Díky nim patří tato malá řada k nejlepším a nejvýkonnějších TZ na světě ve své kategorii. Pracuje v rozsahu tryskacího tlaku 1-10 bar, spotřeba stlačeného vzduchu je 1-5,5m3/min dle použitého tryskacího tlaku. Dávkování pelet je možno nastavit ve 4 stupních od 20-80 kg/hod. TZ je vybaveno malou a výkonnou tryskací pistolí, která umožňuje čistit rychle různé detaily, špatně přístupná místa apod.

Zařízení je vybaveno modulem pro abrazivum (volitelné příslušenství), takže lze vedle tryskání suchým ledem využívat i směsného proudu pelet suchého ledu a abraziva (křemičitý písek, balotina, korund). Tímto způsobem lze čistit kovové povrchy od anorganických nečistot, které se samotným suchým ledem čistí velmi obtížně – hloubková koroze, okuje, vodní kámen apod.

Základní typy abraziv

Balotina

jinak řečeno skleněné kuličky, je materiál, který je inertní a chemicky neměnný. Je to materiál, který je ekologický a z hlediska toxikologie je nezávadný. Je zpravidla používán při finálních úpravách povrchu materiálu. Dále se využívá v oblasti jemného tryskání a svoji využitelnost nalezne i u nerezových dílů. Lze ho použít pro jemné tryskání.

Normal Korund

je jeden z elektrokorundu prvotřídní kvality. Materiál je velice čistý a obsahuje cca 95% AL2O3. Nejvyšší podíl titanu (TiO2, cca. 3%) se stará o jedinečnou tuhost a dlouhou životnost.

Zirblast

Keramické abrazivo je zpravidla použitelé v případech, kde potřebujeme zachovat dokonalou strukturu povrchu a zamezit co nejmenšímu deformovaní, ke kterému by během tryskání mohlo dojít. Tento materiál se doporučuje v oblasti zpevňování povrchu, jinak řečeno k shot peeningu. Dále ho uplatníme k čištění licích forem, k ošetření povrchu a v neposlední řadě také k odstranění staré barvy a laku.

Ocelový granulát

je vyráběn z ocelové směsi, skládající se z malého procenta uhlíku, síry, fosforu a chromu. Je tepelně upraven nejmodernějšími metodami. Metalografická struktura je mezi martenzitem, troostitem, sorbitem a bayleyitem. Charakteristické vlastnosti jsou: tvrdost, odolnost proti opotřebení a vysoká životnost. Nerezový granulát CrNi je vyroben z vysoce kvalitní oceli složené z chromu a niklu. Materiál je zpravidla uplatňován při opracovávání barevných kovů, nerezových obrobků a materiálu ze slitinové oceli. Nerezový granulát zajistí nesrovanateně lepší kvalitu opracování tryskaného povrchu než ostatní materiály. Povrch je kovově čistý, hladký a zároveň si zachovává původní barvu. V neposlední řadě je zachována korozní odolnost otryskaného povrchu.

Plastikové abrazivo

Plastický tryskací materiál se také někdy označuje jako „Dry Stripping Media". Zde se jedná o speciální kvalitní umělou hmotu, s jejíž pomocí se odstraňují vrstvy barvy bez poškození či zhrubnutí základního materiálu.

Organická abraziva

Jelikož se jedná o tzv. specifická, lehká nekontaminující abraziva, Jsou proto vhodná zejména pro šetrné pískování za účelem povrchové úpravy, renovace a leštění různých (nových i starých) strojních a stavebních dílů, zařízení, zdravotnických přípravků a pomůcek, starožitností atd.

Působíme v celé ČR

Naše služby poskytujeme v rámci celé České republiky. Navíc zařídíme i úklid v přilehlých příhraničních průmyslových oblastech Slovenska. Vždy se o vás budou starat lidé přímo z vašeho regionu.