Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance

Naše společnost nabízí zaměstnání lidem mladým i starým, se vzděláním i bez vzdělání. Všem, co chtějí a mají chuť pracovat. Máme mezi námi osoby se zdravotním postižením, které zapojujeme do pracovního procesu dle jejich zdravotního stavu a možností. Dáváme jim rovnocennou možnost uplatnění na trhu práce a zapojení se do produktivního života.

Zaměstnance pravidelně proškolujeme a motivujeme, aby tvořili stabilní, vysoce profesionální tým.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti
ESSAT CZ, s.r.o.

Logo OPZ
              barevné

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013294   

Datum zahájení: 1.3.2020

Datum ukončení: 30.6.2023

Společnost ESSAT CZ s.r.o. realizuje v období od 1.3.2020 do 30.6.2023 projekt Vzdělávání zaměstnanců ESSAT.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Prioritní osou je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Investiční prioritou je pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám.

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Podporované oblasti vzdělávání:

•    Měkké a manažerské dovednosti

•    Jazykové vzdělávání

•    Technické a jiné odborné vzdělávání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Nedílnou součástí motivace zaměstnanců je mimo jiné vyhodnocení nejlepšího zaměstnance měsíce, který získá finanční odměnu a současně vyhodnocujeme nejlepšího zaměstnance roku, který je taktéž  finančně odměněn.

Máme také tzv. "Věrnostní program" což znamená, že stabilní dlouhodobě pracující zaměstnanci jsou odměňováni finanční odměnou za odpracovaná léta v naší společnosti.
 

 

Členství v Komoře zaměstnavatelů zdravotně postižených

Naše společnost se v červenci roku 2012 stala řádným členem Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených. Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených sdružuje firmy z celé republiky zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Členství nám umožňuje bližší komunikaci, výměnu poznatků, a podávání návrhů pro jednání se státními orgány. Touto cestou se podílíme na tvorbě a úpravách obecně závazných norem týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Umožňuje nám to daleko lépe vytvářet podmínky pro práci OZP. Hledání dalších možností, jak tyto lidi zapojit do pracovního procesu, bez toho aniž by pocítili svůj hendikep.