Náhradní plnění ESSAT a CORA PLUS

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Naše společnosti ESSAT CZ, s.r.o. a CORA PLUS s.r.o. zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením. Díky zaměstnávání OZP vám můžeme poskytnout náhradní plnění. Náhradní plnění poskytujeme v oboru úklidové služby a bezpečnostní služby.

ESSAT CZ, s.r.o., IČ: 27858766, Keramická 602/19, 711 00 Ostrava
CORA PLUS s.r.o., IČ: 29368081, Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Na chráněných pracovních místech v současnosti zaměstnáváme přes 350 zdravotně postižených osob (v přepočteném počtu přes 260 OZP). Tito zaměstnanci jsou plně zapojeni do struktury společnosti. Celkový limit naší společnosti pro rok 2023 přesahuje částku 290 mil. Kč.

CO PRO FIRMU ZNAMENÁ ZÁKON O NÁHRADNÍM PLNĚNÍ?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Při nesplnění je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnával, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.-3. kvartál předchozího roku.

 

ŘEŠENÍM JE ODBĚR VÝROBKŮ OD POSKYTOVATELŮ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Abyste nemuseli odvádět finanční částky do státního rozpočtu, můžete využít odběru výrobků a služeb od poskytovatele náhradního plnění ve výši sedminásobku průměrné mzdy v NH za 1.-3. kvartál předchozího roku.

Při zjištění nesplnění povinného podílu na zaměstnávání OZP může Úřad práce pomocí Celní správy vymáhat peněžní sankci až ve výši 1 mil. Kč!

 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ POSKYTUJEME V CELÉ ČR

Naše služby týkající se náhradního plnění poskytujeme v rámci celé České republiky.

POTVRZENÍ O NÁHRADNÍM PLNĚNÍ

Od října 2017 lze zjistit oprávnění k poskytování náhradního plnění na seznamu ověřených dodavatelů na portálu MPSV ČR. Průběžně jsou na tomto portále aktualizována i data naší společnosti.

Od února 2018 si můžete zkontrolovat vaše faktury od všech dodavatelů v režimu náhradního plnění na portále ENP MPSV.

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění došlo k 1. 1. 2018 ke změně zákona o zaměstnanosti. již není nutno vyžadovat od jednotlivých dodavatelů náhradního plnění čestná prohlášení a ani kopie dohod zaměstnavatele s ÚP ČR.

KALKULAČKA PRO VÝPOČET NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Povinný podíl OZP (ZPS) ve společnosti
Skutečný počet všech Vašich zaměstnanců
Z toho povinný podíl zaměstnanců OZP (ZPS) (4%)
0
Odvod státu v případě, že nezaměstnáváte občany se OZP (ZPS) / odběrem našich služeb tedy ročně ušetříte
0
Výše uvedené úspory dosáhnete odběrem / outsourcingem našich služeb v hodnotě
0

Kontaktní formulář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* - povinné položky