Uklidové služby - vytírání podlahy

Úspěšný rok

Délka čtení: 2 min., 24 sec.

Konec roku bývá obdobím, kdy se ohlížíme zpět a trochu více než jindy bilancujeme a hodnotíme. Není to samoúčelné – správné vyhodnocení toho, co se událo, může bezpochyby pomoci správným rozhodnutím v budoucnu.

Konec roku bývá obdobím, kdy se ohlížíme zpět a trochu více než jindy bilancujeme a hodnotíme. Není to samoúčelné – správné vyhodnocení toho, co se událo, může bezpochyby pomoci správným rozhodnutím v budoucnu.

Jaký tedy pro skupinu HPF CleanCat, která kromě mateřské firmy zahrnuje i dceřinou společnost ESSAT CZ, byl rok 2014? Odpověď není jednoduchá, protože zcela jednoduchý nebyl. Naše plány byly ambiciózní a cíle vysoké. Tak je to také správné. Není tak úplně nejdůležitější, zda jsme vše splnili do posledního puntíku. Hlavní cíle jsme naplnili a právě uplynulý rok potvrdil, že jsme na dobré cestě. V regionech, kde je naše pozice silná, se ji podařilo novými akvizicemi dále upevnit. Neméně důležitá je však i skutečnost, že se povedlo naše služby rozšířit i do těch regionů v rámci České republiky, ve kterých jsme dosud působili spíše okrajově. V souladu s našimi plány a cíli tak bílých míst na mapě ČR, alespoň z pohledu skupiny HPF CleanCat, znatelně ubylo.

I v roce 2015 chceme dále rozšiřovat naši působnost zejména v oblasti úklidových služeb a využít potenciálu, který jsme získali loňskou fúzí. Správné se ukázalo zaměření na poskytování specializovaných a vysoce profesionálních úklidových a dalších souvisejících služeb průmyslovým podnikům. Naše pozornost v roce 2015 však rozhodně nebude zaměřena jen na zákazníky nové, ale i ty stávající, jimž chceme naše služby dále zkvalitňovat.

Při hodnocení a bilancování se však sluší také poděkovat. Zákazníkům patří náš dík za jejich důvěru v naše služby a zaměstnancům za každodenní poctivou práci, kterou odvádějí. Zní to sice jako samozřejmost, ale bez ní by úspěch skupiny HPF CleanCat nebyl možný.

Zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům nezbývá na závěr než popřát šťastné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních a osobních úspěchů v nastávajícím roce. Kvalitou a profesionalitou našich služeb chceme jít těmto úspěchům co nejvíce naproti. 


Archiv novinek