Uklidové služby - vytírání podlahy

Tryskání suchým ledem se v praxi osvědčilo

Délka čtení: 2 min., 6 sec.

Vysoce účinnou metodu čištění – tryskání suchým ledem – s úspěchem provedli zaměstnanci společnosti HPF CleanCat u svého zákazníka Siemens ČR, odštěpný závod Elektromotory Frenštát. Premiérového čištění novou metodou se dočkal „vstřikolis“ TCS III.

Vysoce účinnou metodu čištění – tryskání suchým ledem – s úspěchem provedli zaměstnanci společnosti HPF CleanCat u svého zákazníka Siemens ČR, odštěpný závod Elektromotory Frenštát. Premiérového čištění novou metodou se dočkal „vstřikolis“ TCS III.

Speciální služby - Čištění technologií - tryskání suchým ledem

Jedná se o lis, který stlačí nastříhané plechy rotoru a do drážek vstříkne roztavený hliník, který spojí plechy v tělo rotoru. Vzhledem k technologickému postupu tak na lisu zůstávají nejrůznější nečistoty jako například roztavený hliník nebo špína z olejů.

Při použití tryskání suchým ledem je tak i v tomto konkrétním případě možné zužitkovat celou řadu výhod, které tato metoda čištění přináší -  vynikající účinnost, a to i na špatně přístupných místech, ke kterým se jiné technologie nedostanou, šetrnost k čištěnému povrchu (bez rizika poškození elektrických nebo mechanických prvků) i k životnímu prostředí (nejsou používány žádné chemikálie ani hořlaviny). V neposlední řadě pak hraje roli i maximální zkrácení odstávky čištěného zařízení díky možnosti nasazení technologie přímo v daném místě.

V případě „vstřikolisu“ TCS III došlo po jeho otryskání k ošetření čistých povrchů nástřikem speciální chemií, která zabraňuje následnému ulpívání nečistot a zbytků hliníku na lisu. Kromě samotného očištění tak došlo navíc i k impregnaci povrchu lisu.

V případě pozitivního vyhodnocení výsledků čištění metodou tryskání suchým ledem ze strany zákazníka se přímo nabízejí rozsáhlé možnosti pro její užití rovněž u dalších lisovacích a podobných strojů v závodě Elektromotory Frenštát.

Podrobnější informace o tryskání suchým ledem můžete nalézt zde.


Archiv novinek