Uklidové služby - vytírání podlahy

Konec přefakturací u náhradního plnění vítáme

Délka čtení: 2 min., 29 sec.

MPSV vydalo před koncem roku oficiální stanovisko, ve kterém se ohrazuje proti praxi, kdy plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (náhradní plnění) probíhá pouze formálně prostřednictvím tzv. přefakturace výrobků a služeb.

MPSV vydalo před koncem roku oficiální stanovisko, ve kterém se ohrazuje proti praxi, kdy plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (náhradní plnění) probíhá pouze formálně prostřednictvím tzv. přefakturace výrobků a služeb.

Dochází tak k odchýlení od původního záměru, kterým je podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

HPF CleanCat a její dceřiná společnost ESSAT CZ, která náhradní plnění v podobě úklidových a dalších podpůrných služeb zajišťuje, výše zmíněné stanovisko MPSV a chystané zpřesnění související právní úpravy jednoznačně podporuje. Otevírá totiž prostor těm společnostem, které náhradní plnění poskytují nikoli pouze formálně, ale skutečným zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Mezi ně patří právě i ESSAT CZ, která má ve svých řadách více než 50 % zdravotně postižených zaměstnanců poskytujících úklidové, bezpečnostní a další služby jako například údržbu zeleně nebo další specializované práce. Odebíráním zboží a služeb od ESSAT CZ tak dochází ke skutečnému zvýšení zaměstnanosti zdravotně postižených osob.

Případy, u nichž tomu tak není a náhradní plnění je poskytováno v rozporu se záměrem platné právní úpravy prostřednictvím pouhé přefakturace (kdy zcela pochopitelně nedochází k podpoře zaměstnanosti osob se zdravotním postižením), rozhodně nejsou žádnou výjimkou. Dle aktuálního stanoviska MPSV v současné době dochází ke kontrolám ze strany Státního úřadu inspekce práce zaměřeným na danou problematiku, přičemž v případě, že dojde k porušení právních předpisů, bude takové jednání sankčně postihováno.

Spočítejte si výši vašeho náhradního plnění

Jako novinku jsme pro vás na našich stránkách připravili kalkulačku náhradního plnění, pomocí níž si můžete vypočíst konkrétní výši vašeho povinného podílu a finanční náklady s tím spojené. Pokud nechcete platit odvody státu (tzv. invalidní daň), obraťte se na naše obchodní oddělení a nakupte úklidové, bezpečnostní a další podpůrné služby a práce u naší dceřiné společnosti ESSAT CZ.


Archiv novinek