Naše certifikáty

Disponujeme řadou certifikací.

Kvalitu poskytovaných služeb zaručují i naše certifikace. Pochlubit se můžeme následujícími certifikáty a osvědčeními:

 • systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009
 • certifikace environmentálního managementu dle nové normy EN ISO 14001:2005
 • systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001:2008
 • osvědčení NBÚ pro stupeň „Vyhrazené“ osvědčující, ekonomickou stabilitu a bezpečnostní spolehlivost subjektu, který je schopen zabezpečit ochranu utajovaných skutečností

V roce 2002 byly úspěšně provedeny v naší společnosti certifikační audity systémů:

 • managementu jakosti dle EN ISO 9001:2008
 • environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2004

Certifikovány byly tyto činnosti:

 • úklidové služby
 • bezpečnostní služby

Zavedení a funkčnost integrovaného systému řízení jakosti a environmentálního managementu chápeme jako nástroj k dosažení takové úrovně řízení a činnosti firmy, která nám umožňuje plnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků a současně i jako příspěvek naší společnosti k ochraně životního prostředí.

 • Od června roku 2011 byl Systém řízení kvality společnosti HPF CLEAN s.r.o. shledám shodným s požadavky normy pro systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009.
 • Poslední recertifikace integrovaného systému proběhla v roce 2011, kdy současně došlo i k certifikaci enviromentálního managementu dle nové normy EN ISO 14001:2005.
 • V rámci neustálého zlepšování byl v naší společnosti v roce 2011 certifikován i systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001:2008
 • HPF CLEAN s.r.o. je i držitelem osvědčení NBÚ pro stupeň „Vyhrazené" osvědčující, že naše společnost je ekonomicky stabilní a bezpečnostně spolehlivý podnikatelský subjekt, který je schopen zabezpečit ochranu utajovaných skutečností

V souvislosti s fúzí sloučením společností HPF Clean a ES Facility Management došlo k 1.7.2013 ke změně názvu společnosti na HPF CleanCat. Veškeré certifikace a osvědčení tak přecházejí na HPF CleanCat jako nástupnickou organizaci.

 

Certifikáty ke stažení: