SK
CZ EN

Správa budov

Zabezpečujeme kompletnú údržbu všetkých technológií budov aj jednotlivých zariadení.

Všetky práce vykonávame výhradne v čase, ktorý vyhovuje našim zákazníkom a nenarušuje bežnú pracovnú prevádzku.

Čo ponúkame

Zhotovujeme aj bezpečnostné značenie a úpravy podláh.

Zhotovíme pre vás:

  • označenie dopravných ciest
  • ohraničenie regálov a skladových priestorov
  • značenie hydrantov a stĺpov
  • odstránenie starého značenia
  • akékoľvek ďalšie značenie podľa želania zákazníka

V rámci technickej správy budov je zabezpečený kompletný servis pri zastupovaní klienta voči tretím osobám, opravy technických zariadení, optimalizácia prevádzkových nákladov, spracovanie a vedenie prevádzkovej dokumentácie, pasportizácia objektov a zariadení, správa zmlúv, kontrolná a poradenská činnosť, riadenie a odstraňovanie garančných chýb a porúch, ekologická likvidácia odpadov, opatrenia proti mimoriadnym situáciám.

realizáciu všetkých typov revízií

realizáciu všetkých typov revízií

odstraňovanie porúch zistených pri revízii

odstraňovanie porúch zistených pri revízii

maľby a nátery

maľby a nátery

sadrokartonárske práce

sadrokartonárske práce

legislatívne úkony

legislatívne úkony

odpadové hospodárstvo

odpadové hospodárstvo

plánovanie opráv

plánovanie opráv

elektrikárske práce

elektrikárske práce

inštalatérske práce

inštalatérske práce

murárske práce

murárske práce

zámočnícke práce

zámočnícke práce