SK
CZ EN

Náhradné plnenie

Zamestnávame viac než

50%
osob

so zdravotným postihnutím

Limit pre rok 2020 presahuje sumu

126
mil. Kč

Náhradné plnenie

Naša spoločnosť zamestnáva viac než 50% osob so zdravotným postihnutím. Vďaka zamestnávanie OZP vám môžeme poskytnúť náhradné plnenie. Náhradné plnenie poskytujeme v odbore upratovacie služby a bezpečnostné služby.

Na chránených pracovných miestach v súčasnosti zamestnávame vyše 170 zdravotne postihnutých osôb (v prepočte teda cez 125 OZP). Títo zamestnanci sú plne zapojení do štruktúry spoločnosti. Celkový limit našej spoločnosti pre rok 2020 presahuje sumu
126 mil. Kč.

Zistiť viac
ico

Čo pre firmu znamená zákon o náhradnom plnení?

Zamestnávatelia s viac ako 25 zamestnancami sú podľa § 81 ods. 1 zákona č. 435/2004 Zb. O zamestnanosti v znení neskorších predpisov, povinní zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu týchto osôb na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa. Povinný podiel činí 4% z celkového počtu zamestnancov.

Pri nesplnení je zamestnávateľ povinný odviesť do štátneho rozpočtu za každú osobu so zdravotným postihnutím, ktorú by zamestnával, ročne 2,5 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za 1.-3. kvartál predchádzajúceho roka.

ico

Riešením je odber výrobkov od poskytovateľov náhradného plnenia

Aby ste nemuseli odvádzať finančné čiastky do štátneho rozpočtu, môžete využiť odberu výrobkov a služieb od poskytovateľa náhradného plnenia vo výške sedemnásobku priemernej mzdy v NH za 1.-3. kvartál predchádzajúceho roka.

Pri zistení nesplnení povinného podielu na zamestnávanie OZP môže Úrad práce pomocou Colnej správy vymáhať peňažnú sankciu až vo výške 1 mil. Kč!

Náhradné plnenie poskytujeme v celej ČR

Naše služby týkajúce sa náhradného plnenia poskytujeme v rámci celej Českej republiky.

Kalkulačka pre výpočet náhradného plnenia

Koľko máte zamestnávať

osôb so zdravotným postihnutím:

--
Náhradné plnenie

Odber výrobkov a služieb, alebo zadaním zákaziek vo výške:

--
V prípade nesplnenia

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške:

--

Vysvetlivky

Výpočet priemerného ročného prepočítaného počtu zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov predstavuje súčet zamestnaných osôb v predpokladanom pomere a v predpokladanej dobe zamestnania (do úvahy musíte brať aj polovičné úväzky započítané na celý rok ako 0,5 osôb, či na pol roka 0,25 osôb). Nutné je zohľadniť pracovnej neschopnosti, dovolenku a pod.

Postup výpočtu: TU (vykonáva sa na dve desatinné čísla)

Povinný podíl

Robí min. 4% zamestnancov so zdravotným postihnutím k celkovému přepočtenému počtu zamestnancov.

Náhradné plnenie 2019

Objem oderu náhradného plnenia za 1 prepočítanú OZP je stanovený sedemnásobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za 1.-3. kvartál daného kalendárneho roka, v ktorom povinnosť zamestnávanie OZP vznikla.

Pre rok 2019: 7 x 33 429 Kč = 234 003 Kč / 1 OZP

Odvod štátu 2019

Za 1 nezamestnanú OZP činí odvod štátu 2,5 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za 1.-3. kvartál daného kalendárneho roka, v ktorom povinnosť zamestnávanie OZP vznikla.

Pre rok 2019: 2,5 x 33 429 Kč = 83 572,50 Kč / 1 OZP

Potvrdenie o náhradnom plnení

Od októbra 2017 možno zistiť oprávnenie na poskytovanie náhradného plnenia na zozname overených dodávateľov na portáli MPSV ČR. Priebežne sú na tomto portále aktualizovaná aj dáta našej spoločnosti.

Od februára 2018 si môžete skontrolovať vaše faktúry od všetkých dodávateľov v režime náhradného plnenia na portále ENP MPSV.

V súvislosti so zavedením elektronickej evidencie náhradného plnenia došlo k 1. 1. 2018 k zmene zákona o zamestnanosti. už nie je potrebné požadovať od jednotlivých dodávateľov náhradného plnenia čestné vyhlásenia a ani kópie dohôd zamestnávateľa s ÚP ČR.

Spýtajte sa nás