CZ
EN SK

Náhradní plnění

Zaměstnáváme více než

50%
osob

se zdravotním postižením

Limit pro rok 2021 přesahuje částku

183
mil. Kč

Náhradní plnění

Naše společnost zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Díky zaměstnávání OZP vám můžeme poskytnout náhradní plnění. Náhradní plnění poskytujeme v oboru úklidové služby a bezpečnostní služby.

Na chráněných pracovních místech v současnosti zaměstnáváme přes 170 zdravotně postižených osob (v přepočtu tedy přes 125 OZP). Tito zaměstnanci jsou plně zapojeni do struktury společnosti. Celkový limit naší společnosti pro rok 2021 přesahuje částku
183 mil. Kč.

Zjistit více
ico

Co pro firmu znamená zákon o náhradním plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Při nesplnění je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnával, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.-3. kvartál předchozího roku.

ico

Řešením je odběr výrobků od poskytovatelů náhradního plnění

Abyste nemuseli odvádět finanční částky do státního rozpočtu, můžete využít odběru výrobků a služeb od poskytovatele náhradního plnění ve výši sedminásobku průměrné mzdy v NH za 1.-3. kvartál předchozího roku.

Při zjištění nesplnění povinného podílu na zaměstnávání OZP může Úřad práce pomocí Celní správy vymáhat peněžní sankci až ve výši 1 mil. Kč!

Náhradní plnění poskytujeme v celé ČR

Naše služby týkající se náhradního plnění poskytujeme v rámci celé České republiky.

Kalkulačka pro výpočet náhradního plnění

Kolik máte zaměstnávat

osob se zdravotním postižením:

--
Náhradní plnění

Odběr výrobků a služeb nebo zadáním zakázek ve výši:

--
V případě nesplnění

Odvod do státního rozpočtu ve výši:

--

Vysvětlivky

Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců představuje součet zaměstnaných osob v předpokládaném poměru a v předpokládané době zaměstnání (v potaz musíte brát i poloviční úvazky započtené na celý rok jako 0,5 osob, či na půl roku 0,25 osob). Nutné je zohlednit pracovní neschopnosti, dovolenou apod.

Postup výpočtu: ZDE (provádí se na dvě desetinná čísla)

Povinný podíl

Činí min. 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

Náhradní plnění 2020

Objem oděru náhradního plnění za 1 přepočtenou OZP je stanoven sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. kvartál daného kalendářního roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla.

Pro rok 2020: 7 x 34 611 Kč = 242 277 Kč / 1 OZP

Odvod státu 2020

Za 1 nezaměstnanou OZP činí odvod státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. kvartál daného kalendářního roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla.

Pro rok 2020: 2,5 x 34 611 Kč = 86 528 Kč / 1 OZP

Potvrzení o náhradním plnění

Od října 2017 lze zjistit oprávnění k poskytování náhradního plnění na seznamu ověřených dodavatelů na portálu MPSV ČR. Průběžně jsou na tomto portále aktualizována i data naší společnosti.

Od února 2018 si můžete zkontrolovat vaše faktury od všech dodavatelů v režimu náhradního plnění na portále ENP MPSV.

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění došlo k 1. 1. 2018 ke změně zákona o zaměstnanosti. již není nutno vyžadovat od jednotlivých dodavatelů náhradního plnění čestná prohlášení a ani kopie dohod zaměstnavatele s ÚP ČR.

Zeptejte se nás