Speciální služby

Realizujeme řadu dalších speciálních a doplňkových činností.

Co nabízíme

Speciální úklidové práce

Využijte celou řadu dalších specializovaných a doplňkových prací, které souvisejí nebo vyplývají z provozované činnosti.    

Více zde

Výškové úklidové práce

Odsávání prachu ze vzduchotechniky, čištění výtahových šachet a světlíků, mytí oken atd.

Více zde

Čištění technologií

Odsávání prachu z těžce přístupných prostor, čištění technologií, strojů a zařízení včetně výměny chladících médií atd.

Více zde

Doplňkové služby

Odstranění nánosů olejů a maziv, prachu a provozních kapalin, polymerizace podlah, dezinfekce, dezinsekce, deratizace atd.

Více zde

Odlakování

Z ocelových, případně pozinkovaných dílů odstraníme jakékoli nátěry, organické filmy a nečistoty (práškový či mokrý lak, pogumování, pojiva, tmely, impregnace, oleje a další). Naše služby poskytujeme ...

Více zde