Špeciálne upratovacie práce

Realizujeme rad ďalších špecializovaných a doplnkových činností.

Využite celý rad ďalších špecializovaných a doplnkových prác, ktoré súvisia s vykonávanou činnosťou alebo z nej vyplývajú.

Zabezpečíme pre vás špeciálne upratovacie práce

Špeciálne upratovacie práce

Opis služby

  • čistenie kobercov

realizujeme extrakčnou metódou, strojovým umývaním jednokotúčovým strojom s odsatím čistiaceho média alebo suchým čistením
  • odpratávanie snehu v areáloch závodov
vrátane kompletnej zimnej údržby komunikácií, chodníkov a stanovíšť s následným ošetrením inertným alebo chemickým posypom
  • jarné upratovanie areálu

spočíva vo vyčistení komunikácií, chodníkov a ostatných plôch od kusových nečistôt a zvyškov posypového materiálu vrátane jeho likvidácie

  • odstraňovanie graffiti a zhotovenie antigraffitových náterov

na fasády, obklady a ďalšie povrchy vrátane preventívnych ochranných náterov, ktoré umožnia menej nákladné svojpomocné čistenie graffiti z ochránených povrchov

  • a ďalšie práce podľa vašich konkrétnych požiadaviek
 

Zeptejte se

* *

* povinné položky

*

Kariéra

Aktuálne hľadáme manažérske aj robotnícke profesie v celej ČR aj SR. Radi vás privítame v našom tíme.

Podrobnosti

Reference