Čistenie technológií

Čištění technologií

Popis služby

  • odsávanie prachu z ťažko prístupných priestorov
ako sú súčasti strojov, vzduchotechnika, energovody, nosné konštrukcie, žeriavové dráhy alebo osvetlenie s využitím priemyselných alebo chrbtových vysávačov
  • čistenie technológií, strojov a zariadení vrátane výmeny chladiacich médií

čistíme presné obrábacie centrá, frézy, lisy, pece a iné výrobné stroje od nánosov prachu, olejov alebo mastív, a to vyvíjačom pary, tlakovou vodou, tryskaním alebo suchou cestou s pomocou účinných vysávačov s vysokým výkonom a priemyselnej čistiacej chémie

  • tryskanie suchým ľadom

vysoko účinná a zároveň šetrná metóda čistenia rôznych povrchov (kov, drevo aj kameň) od farieb, olejov, biologických nánosov alebo prachu, so širokým rozsahom použitia v priemysle, doprave, stavebníctve, energetike, potravinárstve a farmácii; veľkou výhodou je aj maximálne skrátenie odstávky čisteného zariadenia, a to bez použitia akýchkoľvek chemikálií alebo horľavín

  • a ďalšie práce podľa vašich konkrétnych požiadaviek
 

Zeptejte se

* *

* povinné položky

*

Kariéra

Aktuálne hľadáme manažérske aj robotnícke profesie v celej ČR aj SR. Radi vás privítame v našom tíme.

Podrobnosti

Reference