Slovensky Česky English

Výškové upratovacie práce

Výškové upratovacie práce

Čo ponúkame

umývanie okien

umývanie okien

Popis služby

  • profesionálnou „stierkovou“ technológiou alebo strojovým umývaním demineralizovanou vodou
odsávanie prachu zo vzduchotechniky, osvetlenia, rozvodov vody a elektrickej energie alebo konštrukcií budov

odsávanie prachu zo vzduchotechniky, osvetlenia, rozvodov vody a elektrickej energie alebo konštrukcií budov

Popis služby

  • s využitím plošín, lešení, lezeckej techniky a chrbtových vysávačov
čistenie výťahových šachiet a svetlíkov

čistenie výťahových šachiet a svetlíkov

Popis služby

  • s využitím plošín, lešení, lezeckej techniky a profesionálnej upratovacej technológie na výškové čistenie
umývanie plášťov budov

umývanie plášťov budov

Popis služby

  • s využitím plošín, lešení, lezeckej techniky a profesionálnej upratovacej technológie (vyvíjačom pary, tlakovou vodou alebo ručne)