Slovensky Česky English

Špeciálne upratovacie práce

Využite celý rad ďalších špecializovaných a doplnkových prác, ktoré súvisia s vykonávanou činnosťou alebo z nej vyplývajú.

Čo ponúkame

Špeciálne upratovacie práce Opis služby
  • Čistenie kobercov
realizujeme extrakčnou metódou, strojovým umývaním jednokotúčovým strojom s odsatím čistiaceho média alebo suchým čistením
  • Odpratávanie snehu v areáloch závodov
vrátane kompletnej zimnej údržby komunikácií, chodníkov a stanovíšť s následným ošetrením inertným alebo chemickým posypom
  • Jarné upratovanie areálu
spočíva vo vyčistení komunikácií, chodníkov a ostatných plôch od kusových nečistôt a zvyškov posypového materiálu vrátane jeho likvidácie
  • Odstraňovanie graffiti a zhotovenie antigraffitových náterov
na fasády, obklady a ďalšie povrchy vrátane preventívnych ochranných náterov, ktoré umožnia menej nákladné svojpomocné čistenie graffiti z ochránených povrchov
  • A ďalšie práce podľa vašich konkrétnych požiadaviek
Odstraňovanie graffiti a zhotovenie antigraffitových náterov

Odstraňovanie graffiti a zhotovenie antigraffitových náterov

Popis služby

  • Na fasády, obklady a ďalšie povrchy vrátane preventívnych ochranných náterov, ktoré umožnia menej nákladné svojpomocné čistenie graffiti z ochránených povrchov
Čistenie kobercov

Čistenie kobercov

Popis služby

  • Realizujeme extrakčnou metódou, strojovým umývaním jednokotúčovým strojom s odsatím čistiaceho média alebo suchým čistením
Odpratávanie snehu v areáloch závodov

Odpratávanie snehu v areáloch závodov

Popis služby

  • Vrátane kompletnej zimnej údržby komunikácií, chodníkov a stanovíšť s následným ošetrením inertným alebo chemickým posypom
Jarné upratovanie areálu

Jarné upratovanie areálu

Popis služby

  • Spočíva vo vyčistení komunikácií, chodníkov a ostatných plôch od kusových nečistôt a zvyškov posypového materiálu vrátane jeho likvidácie