Slovensky Česky English

Čistenie technológií

Čistenie technológií

Čo ponúkame

Odsávanie prachu z ťažko prístupných priestorov

Odsávanie prachu z ťažko prístupných priestorov

Popis služby

  • Ako sú súčasti strojov, vzduchotechnika, energovody, nosné konštrukcie, žeriavové dráhy alebo osvetlenie s využitím priemyselných alebo chrbtových vysávačov.
Čistenie technológií, strojov a zariadení vrátane výmeny chladiacich médií

Čistenie technológií, strojov a zariadení vrátane výmeny chladiacich médií

Popis služby

  • Čistíme presné obrábacie centrá, frézy, lisy, pece a iné výrobné stroje od nánosov prachu, olejov alebo mastív, a to vyvíjačom pary, tlakovou vodou, tryskaním alebo suchou cestou s pomocou účinných vysávačov s vysokým výkonom a priemyselnej čistiacej chémie.
Tryskanie suchým ľadom

Tryskanie suchým ľadom

Popis služby

  • Vysoko účinná a zároveň šetrná metóda čistenia rôznych povrchov (kov, drevo aj kameň) od farieb, olejov, biologických nánosov alebo prachu, so širokým rozsahom použitia v priemysle, doprave, stavebníctve, energetike, potravinárstve a farmácii; veľkou výhodou je aj maximálne skrátenie odstávky čisteného zariadenia, a to bez použitia akýchkoľvek chemikálií alebo horľavín.