Predstavenie spoločnosti

Kvalita našich služieb je za všetkých okolností vidieť – aj preto väčšina našich nových zákazníkov prichádza na základe odporúčania tých súčasných.

Slovenská organizačná zložka ESSAT CZ pôsobí na trhu od roku 2013. Najdynamickejší rozvoj však na Slovensku zaznamenala až v treťom roku svojho pôsobenia, kedy došlo k výraznému posilneniu jej pozície a vybudovaniu stabilného klientskeho portfólia, ktoré sa, rovnako ako v prípade materskej spoločnosti HPF CleanCat, skladá predovšetkým z firiem z najrôznejších priemyselných odvetví. ESSAT CZ je 100% dcérskou spoločnosťou HPF CleanCat už od roku 2008.

Po piatich rokoch pôsobenia na trhu v Českej republike zriadila HPF CleanCat svoju organizačnú zložku aj na Slovensku. Tá môže v plnej miere využiť bohaté, takmer dvadsaťročné skúsenosti materskej spoločnosti založenej pracovníkmi, ktorí sa už roky predtým zaoberali upratovacími prácami a pôsobili vo vedúcich funkciách v zahraničnej firme. V oblasti poskytovania upratovacích služieb tak predstavujeme tradičného a silného hráča v rámci celej Českej republiky, ktorý zároveň významne rozširuje svoje aktivity na slovenskom trhu. Spolu v oboch krajinách zamestnávame viac ako 900 pracovníkov

Sme významným poskytovateľom komplexných upratovacích služieb a ďalších speciálnych služieb nielen pre priemyselné prevádzky, ale aj pre kancelárie, administratívne budovy, školy, nemocnice, obchody, banky alebo hotely. Okrem upratovania sa zaoberáme aj celým radom ďalších činností - od údržby zelene až po správu budov.

 

Odvetvia, v ktorých pôsobíme

Žiadna zákazka z oblasti upratovania, bezpečnostných a ďalších podporných služieb pre nás nie je nesplniteľná. Ako doma sa cítime tak v tých najnáročnejších priemyselných prevádzkach, ako aj v komerčných centrách, štátnych organizáciách, audítorských firmách alebo v prísne sterilnom prostredí operačných sál.

Môžeme sa pochváliť referenčnými zákazkami v týchto odvetviach priemyslu a služieb:

 • automobilový priemysel
 • strojárstvo
 • hutníctvo
 • energetika
 • koľajová doprava
 • cestná doprava
 • informačné technológie
 • tlačové služby
 • výroba potravín
 • veľkoobchod a distribúcia
 • maloobchod
 • stravovanie
 • bankovníctvo a poisťovníctvo
 • reality
 • ubytovanie
 • cestovný ruch
 • zdravotníctvo a sociálne služby
 • štátna správa a samospráva

Pôsobíme v celej ČR aj SR

Svoje služby poskytujeme v rámci celej Českej republiky a Slovenska. Vždy sa o vás budú starať ľudia priamo z vášho regiónu.

V čom sme lepší

Základné hodnoty ako dôvera, spoľahlivosť, kvalita služieb a ďalšie považujeme za absolútnu samozrejmosť. Na rozdiel od globálnych konkurentov vám môžeme ponúknuť individuálny prístup. Všetky práce vykonávame výhradne v čase, ktorý vyhovuje našim zákazníkom a nenarušuje bežnú pracovnú prevádzku.

Dbáme na maximálnu spokojnosť svojich klientov a vďaka tomu máme veľké množstvo
referencií.

Dôveryhodnosť

 • najprísnejší systém kontroly našich zamestnancov
 • materská spoločnosť HPF 

Spoľahlivosť

 • dlhodobá spolupráca bez reklamácií
 • 100% krytie 

Kvalita a rozsah služieb

 • pomer cena/výkon

 • najmodernejšie technológie

Zeptejte se

* *

* povinné položky

*

Kariéra

Aktuálne hľadáme manažérske aj robotnícke profesie v celej ČR aj SR. Radi vás privítame v našom tíme.

Podrobnosti

Reference